Nhà hàng Sân Vườn Hương Huyền thành lập từ 1966, chúng tôi có nhiều món ăn mang đặc thù phong cách Việt Nam và Trung Hoa cho quí khách chọn lựa cho những buổi tiệc lớn, đặc biệt thực đơn những món ăn Việt Nam và Trung Hoa luôn luôn sẳn sàng để phục vụ quí khách. Phục vụ thì thân thiện và mang tính chuyên nghiệp. Một sự chọn lựa tuyệt với cho cá nhân và tập thể.