Liên lạc

 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

8H Bùi Minh Trực, phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ mở cửa

Thứ hai đến chủ nhật:
9am – 11pm

E-mail

info@huonghuyen.vn

số điện thoại/ hotline

‎028 3850 4848 – ‎0929 103979 

Bạn muốn đặt bàn?

Thông tin liên hệ

Địa chỉ

8H Bùi Minh Trực, phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ mở cửa

Thứ hai đến chủ nhật:
9am – 11pm

E-mail

info@huonghuyen.vn

số điện thoại/ hotline

‎028 3850 4848 –‎028 3981 9988/ ‎0902 873 979 

Bạn muốn đặt bàn?